L’Ajuntament de l’Escala i el Consorci d’Aigües de la Costa Brava Girona han començat a enfilar els darrers tràmits que han de permetre facilitar la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), projectada pel consistori des de fa quatre anys. El ple municipal ordinari d’aquest mes de febrer ha donat llum verda a la delegació de competències al Consorci per a fer efectiu el procés constructiu.

L’objectiu dels dos organismes, amb la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és millorar les condicions del servei. L’alcalde, Josep Bofill, explica que «a l’Escala tenim aigua de qualitat bona, l’extracció de la qual es fa mitjançant cinc pous dels aqüífers del Baix Ter, a la plana que hi ha entre Albons, Bellcaire i la nostra vila. L’aigua, un cop extreta, va parar directament als dipòsits que tenim repartits en el municipi, dos dels quals són a la zona del Pedró i dos més en el Puig Sec, en el sector de Montgó».

Des de fa uns anys, s’han anat detectant unes taxes de ferro, manganès i altres minerals que són millorables. «En algunes èpoques de l’any, l’aigua surt un pèl bruta o amb molta quantitat d’aquests minerals, sense que el seu nivell arribi a ser perillós. La normativa vigent en aquest tema ens recomanava que l’aigua passi per un tractament, per la qual cosa el 2019 vam iniciar la redacció de construcció de la nova ETAP», afegeix Bofill.

El ple municipal va aprovar, l’11 de març de 2019, les clàusules de la licitació per a la redacció del projecte d’aquesta estació de tractament d’aigua potable. També va aprovar els plecs de clàusules de gestió i manteniment de l’abastament.

L’Ajuntament havia comprat aleshores uns terrenys del terme municipal que estan situats a tocar el d’Albons. «Vam demanar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a poder construir l’equipament. Quan ja ho teníem tot a punt, amb un projecte valorat en uns quatre milions d’euros, entre els quals hi havia una aportació d’un milió i mig per part de l’ACA, vam arribar a un acord amb el Consorci d’Aigües de la Costa Brava per tal que ells es fessin càrrec de la seva construcció i que passés a ser la gestora del servei en alta», comenta l’alcalde.

El Consorci va assumir el pla, el va adaptar a les seves necessitats i ja té el projecte executiu tancat. Segons l’alcalde, «ara estan esperant l’aprovació de la modificació de planejament que cal aplicar a la parcel·la adquirida, que tenia caràcter agrícola i passa a ser de serveis tècnics. Ara només ens cal el darrer informe positiu per a poder tirar endavant el projecte». La darrera sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme, celebrada el desembre passat, va suspendre temporalment l’aprovació definitiva. El projecte afecta una superfície total de 10.758,21 m², 4.732 m² dels quals són els que ocuparà les instal∙lacions de l’ETAP.

«Mentrestant, el Consorci ens va demanar que els cedim l’ús i la titularitat tant dels pous com dels terrenys. Sempre quedarà en el registre que les parcel·les són de propietat municipal, però que la titularitat d’ús estarà en mans del Consorci mentre l’ETAP estigui en servei. Ara estem en aquest procés de tramitació de la cessió. La previsió és que, aquest 2023, es puguin superar tots els tràmits administratius i de licitació per a iniciar les obres abans d’acabar l’any. En el darrer ple ja vam aprovar que, a partir del 2025, la gestió de l’aigua passi a mans del Consorci», destaca Josep Bofill.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és una entitat local supramunicipal creada el 1971 per la Diputació de Girona, la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental (CHPO) i els 27 ajuntaments del litoral gironí. L’objectiu fundacional principal va ser donar resposta a l’aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics Costa Brava i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica.