Cadaqués porta la licitació de la neteja a un ple extraordinari

La convocatòria del passat gener va quedar desert

Contenidors soterrats 
Cadaqués.  GM

Contenidors soterrats Cadaqués. GM / LAIA CORONADO NADAL. CADAQUÉS

Laia Coronado Nadal

L’Ajuntament de Cadaqués té previst passar en un ple extraordinari del mes de desembre les clàusules del concurs de licitació del nou servei de neteja. Com explica el regidor de Serveis i Neteja viària, Fernan Granados, «hi havia la intenció de presentar-lo al ple ordinari de finals de novembre, però no s’hi ha arribat. Per això hem optat per la fórmula del ple extraordinari i així tenir-ho com més aviat millor», amb l’objectiu de tenir una empresa guanyadora del concurs a finals de gener de 2023.

El contracte actual, de l’empresa Urbaser, es va aprovar l’any 2002 per un període de 8 anys, i està en pròrroga forçosa, des de 2010. Com que és un servei essencial, no s’ha deixat de prestar encara que hagués passat el termini. Explica que el motiu d’aquest allargament de la renovació del contracte és a causa del fet que en anteriors legislatures l’ajuntament va començar però no acabar el procés de licitació del servei. «A principis d’any vam treure el concurs, però va quedar desert», declara Granados, «i parlant amb les empreses, vam decidir canviar les condicions». Els motius pels quals cap empresa s’havia presentat van ser principalment econòmics: van considerar que el cost de les condicions era massa elevat en relació amb el preu.

Cadaqués presenta unes dificultats específiques pel que fa a la gestió de la neteja: «Al nucli antic, pels rastells, molt difícil, i en la resta del municipi també hi ha molts carrers estrets», descriu. «I hi ha una tercera zona que són les urbanitzacions, que també presenta altres particularitats».

De cara a la nova licitació, de la qual no se sabran els detalls fins que no es presenti al ple, explica que es potenciaran tots els àmbits del servei: «Hi haurà fracció orgànica i es potenciarà el porta a porta dels comerços». També pel que fa al personal: «On abans hi havia una persona escombrant, ara n’hi haurà tres», i tot i que tot l’any es preveu un reforç, serà també en funció de la temporada turística: baixa, mitjana o alta. Indica que també es requerirà actualitzar el servei de deixalleria.

Pel que fa a les queixes habituals sobre la manca de neteja de la població, el regidor respon: «Jo he nascut aquí i la frase de ‘Cadaqués està cada any més brut’ l’he sentida sempre. En tot cas, si pot estar brut és perquè ara falten mitjans, però els posarem», i considera que igualment hi podrà haver qui digui que està brut, en ser una percepció, podrà continuar dient-ho.

Pel que fa a terminis, explica que de cara a la pròxima temporada turística s’hauria de tenir, ja, l’empresa que prestarà el servei, però dependrà de si hi ha alguna impugnació per part de les empreses no guanyadores.