El ple de l’Ajuntament de Figueres, celebrat aquest dilluns al vespre, ha donat llum verda a la delegació a la Junta de Govern Local de la competència resolutòria dels expedients sancionadors per infraccions tipificades de greus i molt greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos.

La Llei vigent sobre la tinença d’aquesta classe de cànids, determina que l’òrgan municipal competent per imposar les sancions per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus de la llei és el ple municipal. El traspàs a la Junta de Govern obeeix a la voluntat d’accelerar els tràmits. Aquesta proposta va ser aprovada amb els vots favorables de l’equip de Govern i els regidors no adscrits. Junts per Figueres es va abstenir en la votació reconeixent que les solucions a certs temes «han de ser àgils» i Ciutadans va votar-hi en contra al·legant que «les competències han d’estar on han d’estar, en el ple».