Llançà

Llançà preveu constituir una comissió de neteja per a la nova concessió

La iniciativa és a proposta del grup d’ERC-MES a l’oposició i l’alcaldessa espera que «no sigui una maniobra política per aturar el concurs»

Laia Coronado

L’Ajuntament de Llançà té pendent l’aprovació en el proper ple ordinari d’una comissió de neteja a la qual es va comprometre en el ple extraordinari del 28 de setembre passat. Es tracta d’un mecanisme que permetrà fer propostes des de tots els grups polítics i amb la participació de la ciutadania vehiculada a través dels comerços i dels consells de barri per a la millora del servei de neteja del poble, que caldrà licitar properament després del venciment de l’última pròrroga del contracte el 30 de setembre passat amb l’empresa FOCSA.

La proposta és a iniciativa del grup a l’oposició ERC-MES, que va presentar, en el citat ple, un únic punt de l’ordre del dia per acceptar oficialment la constitució d’una comissió municipal pel servei de recollida i neteja viària. La comissió estarà presidida per l’alcaldessa i formada per un representant de cada grup polític (Junts per Catalunya-Llançà, ERC-MES, PSC i APL), un portaveu de l’associació de comerciants del municipi i un representant de cada un dels consells territorials de barri.

El portaveu d’ERC, Guillem Cusí, expressa que «l’associació de comerciants de Llançà és molt representativa, i els consells de barri recullen queixes i propostes dels veïns i, per tant, creiem que la comissió és una fórmula que pot funcionar per arribar allà on l’Ajutament no sempre arriba».

L’alcaldessa del municipi, Núria Escarpanter, del grup Junts per Llançà, explica que feia dies ja s’havia compromès de forma privada amb el portaveu de la formació d’ERC per fer efectiva aquesta comissió, i considera «innecessària» la convocatòria d’un ple extraordinari, que té un cost del voltant d’uns 3.500 euros. Cusí respon que la normativa preveu fins a 23 plens extraordinaris l’any i que és el primer que demanen, i que «la repercussió econòmica podria ser pitjor si es fes un mal contracte».

Escarpanter espera «rebre propostes factibles i reals, i que no hagi estat una maniobra política d’ERC per aturar el concurs, que ja està caminant», mentre que Cusí explica que van demanar el ple a finals d’agost després de constatar que a l’estiu «les condicions de neteja dels carrers empitjoren, perquè la població augmenta per cinc».

«Fer volar coloms»

L’alcaldessa fa èmfasi en la importància que surtin propostes factibles: «Podem fer volar coloms, però el pressupost de neteja de Llançà no permet pensar en contenidors amb sistema easy (habituals en poblacions més nombroses) ni cap supòsit que, per exemple, fes pujar l’impost de neteja que actualment és de 116 euros per unitat familiar». Considera que les propostes que des del govern tenen intenció d’incloure en el plec de condicions per a la licitació «ja inclouen millores importants», com el canvi de la totalitat del parc mòbil (que tots els vehicles siguin nous), noves escombradores i bufadores i el canvi de tots els contenidors del poble, i fer arribar la fracció orgànica a tot el poble. A més, preveuen un augment dels operaris del servei, de dues a quatre a l’hivern i de quatre a sis a l’estiu.

Cusí, per la seva banda, explica que preferiria fer una valoració conjunta amb la comissió, però que consideren que el contracte de neteja «ja era insuficient fa 10 anys i encara ho és més ara, si s’apliquessin només els canvis que es proposen des del govern», que qualifiquen de «mínims». Manifesta que, a parer seu, la població de Llançà ha de poder decidir si prefereixen una millora de les condicions del servei de neteja amb una pujada de les taxes o bé un manteniment de les taxes i del servei actual.