Itziar González ha dissenyat a Cadaqués un procés de participació ciutadana que, segons explica, és únic: «Normalment, es fan tres moments de participació ciutadana; amb aquest POUM, acabarem entre 180 i 190 interaccions». Interaccions que són en forma de tallers, xerrades, rutes, jornades i una bústia de correu que tenen per objectiu acostar el llenguatge i els codis de l’urbanisme, sovint incomprensibles per a qui no n’és expert, al conjunt de la ciutadania, i així permetre’n la intervenció en els processos.

El pla preveu la creació d’una pàgina web, poumcadaques.cat, que actualment encara no té disponible els documents de l’avanç. Aquests es poden trobar a la pàgina urbanisme.cadaques.cat, si bé no és tan intuïtiva. González explica que, d’una banda, «el somni és que ecologistes i propietaris seguin a la mateixa taula», i, de l’altra, que la finalitat és tenir la capacitat d’actuar com a «lobby ciutadà» que permeti «equilibrar els interessos dels sectors econòmics extractius».