L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha atorgat ajuts a un total de sis municipis altempordanesos per tal d’impulsar actuacions de manteniment i conservació de lleres en zona urbana. En concret, es tracta de les poblacions de: Saus, Camallera i Llampaies, on s’actuarà al rec de Saus i torrent de Bou, i el rec de l’Aigua; Palau-saverdera, on es treballarà a la riera de Cap Terme, i als recs 2, 3 i 4 de Mas Isaac; Sant Llorenç de la Muga, on es faran actuacions de millora al Riu la Muga; Garriguella, on es millorarà la llera del còrrec dels Lladres i el rec de les Fonts; Siurana d’Empordà, on s’efectuaran millores a la riera de Siurana; i Vilamalla, on s’actuarà a la riera Regatim.

En total, l’ACA atorgarà 180 ajuts a tot Catalunya, i per fer-ho destina 4,4 milions d’euros. Els ajuts són atorgats gràcies a les sol·licituds presentades pels ajuntaments amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions.

Concretament, des de l’ACA s’explica que aquesta subvenció finançarà actuacions en domini públic hidràulic dins de zones urbanes que comportin la retirada selectiva de grans densitats de vegetació que dificultin el pas de l’aigua. D’aquesta manera, es vol vetllar per l’erradicació d’espècies vegetals invasores que redueixen la capacitat de desguàs, la retirada d’arbres morts i caiguts, i la retirada i redistribució de sediments.