El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat definitivament el nou pla LGBTI+. Té com a objectiu estratègic establir un marc general d’actuació i orientació per desenvolupar polítiques LGBTI+ a la comarca. El pla, que pretén que estigui vigent fins a l’any 2025, està pensat també perquè els ajuntaments de la comarca s’hi puguin adherir.

Els tres eixos estratègics de treball en el qual s’emmarca són:

  • Incorporar la perspectiva LGBTI+ en les diferents àrees del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i dels municipis que s’adhereixin al pla.
  • Combatre la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.
  • Fomentar la visibilitat del col·lectiu LGBTI+.

La redacció del pla es va posar en marxa l’octubre del 2017 per la Comissió SAI Alt Empordà, un espai col·laboratiu gestionat per l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal. Aquesta comissió pretén incidir en la reflexió sobre l’acompanyament institucional a les persones LGBTI+, repensant la mirada, els models d’intervenció, les creences i estereotips en espais que poden esdevenir hostils.

Per dur a terme les 37 accions que contempla aquest Pla LGBTI+ és important que els agents públics (municipis i diferents serveis), el tercer sector i els agents privats treballin en xarxa, de manera coordinada, i fent efectius i operatius espais de treball creats amb aquesta finalitat.

El nou pla, que fins ara estava en exposició pública, ha passat a ser definitiu aquest mes de juliol perquè no s'ha presentat cap esmena.