L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) atorgarà 21,7 milions d'euros a 74 ens locals per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. Un dels beneficiaris serà Borrassà, que rebrà un total de 90.431 euros. Aquests ajuts s'inscriuen en la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva de l'ARC, i en aquesta ocasió els fons procedeixen, excepcionalment, de la Unió Europea, de la línia Next Generation. En concret, són subvencions destinades a projectes de recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d'autocompostatge, recollida selectiva d'olis vegetals usats, i recollida selectiva de residus tèxtils.