L'Ajuntament de l'Escala ha posat en marxa aquesta primavera el desplegament de la recollida selectiva de residus orgànics al conjunt del municipi. Coincidint amb aquest desplegament, s'ha iniciat aquesta setmana una campanya de conscienciació per fomentar el reciclatge.

Els escalencs separen actualment prop del 50% dels residus, per sobre de la mitjana catalana, però lluny encara del 75% que marquen les directives europees que s'ha de complir de cara al 2025. Amb el desplegament dels contenidors de recollida selectiva d'orgànica s'espera fer un gran salt endavant els propers anys, tenint en compte que fins ara només se separava un 0,5% d'aquest residu.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l'orgància representa un 42% del pes del conjunt de residus que es generen en un domicili.

S'han distribuït uns 200 contenidors de recollida de selectiva a tots els punts on ja hi havia bateries de reciclatge d'envasos, vidre i paper-cartró. Al nucli antic també s'han habilitat alguns dels contenidors soterrats per a la recollida d'orgànica.

Al contenidor d'orgànica només s'hi han de dipositar restes de menjar, closques d'ou, de marisc i de fruita seca, marro de cafè i restes d'infusions, tovallons de paper i paper de cuina brut de menjar, taps de suro, llumins, escuradents, serradures i flors seques.

Aquesta setmana s'ha fet la primera xerrada informativa que inclou el nou contracte de recollida de residus, en què hi van assistir una quarantena de persones, que es van poder endur un cubell individual per a la gestió de l'orgànica. També es va destacar que les bosses que s'utilitzin per a la recollida d'orgànica, no poden ser de plàstics, sinó que han de ser compostables.

Es va remarcar la importància de fer correctament la separació de residus per evitar penalitzacions al municipi des de l'abocador comarcal, cosa que acabaria repercutint en un encariment del servei.

A més, la separació correcta representa reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, evitar la contaminació del medi natural, estalviar costos de tractament, crear llocs de treball vinculats al reciclatge i obtenir compost com a resultat del reciclatge de l'orgànica.

Cubells individuals gratuïts

Dins la campanya de promoció del reciclatge de l'orgànica, l'Ajuntament de l'Escala ha decidit regalar un cubell individual per a la separació de l'orgànica a casa a aquelles persones que paguen la taxa de recollida d'escombraries al municipi (fins a esgotar existències). Es pot passar a buscar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a la deixalleria municipal i caldrà identificar-se amb el DNI.