Aquesta setmana han començat els treballs de millora de la xarxa de sanejament pluvial al carrer Riumors de Figueres. En concret, l’actuació es fa en el tram entre els carrers Rocabertí i Migdia i consisteix en la implantació d’un col·lector de recollida de les aigües pluvials. Amb la nova construcció es crea una xarxa separativa i l’aigua de la pluja quedarà recollida en el col·lector nou. Així, no entrarà al sistema de sanejament i s’evitaran possibles sobrecàrregues i problemes de funcionament.

La instal·lació tindrà una reixa interceptora d’aigües i diversos embornals tipus bústia que faran la funció de la recollida hídrica. Tot plegat millorarà el drenatge del carrer i evitarà l’acumulació d’aigua en punts baixos.

Les obres avancen a bon ritme i es preveu que estiguin enllestides la setmana vinent. El cost de l’actuació és de 24.000 euros.