En la seva aposta per millorar la imatge de l’entorn urbà, dels parcs i jardins, i per adaptar els carrers a la seguretat dels vianants, la brigada municipal de Portbou treballa aquests dies en diverses actuacions encarregades per l’Ajuntament: s’ha enllestit la rampa per a l’accés de veïns de riera amunt durant les obres de renovació de la canonada general d’aigua potable; s’està instal·lant la senyalització i els elements propis de la seguretat vial en diversos carrers, i a més és previst posar en marxa en breu l’estacionament tarifat en zones blaves; s’estan fent petites reparacions i les feines de jardineria en racons emblemàtics del municipi i també al cementiri, i s’ha llançat una campanya adreçada als propietaris de gossos perquè deixin neta la via pública.