L’Ajuntament de Vilajuïga ha assignat una targeta electrònica per a cada habitatge del municipi necessària, des d’aquest 4 d’abril, per accedir al nou Punt d’Emergència de la Deixalleria Municipal. La targeta la perceben tots els contribuents de la taxa d’escombraries i és intransferible. A més, el consistori informa que s’han instal·lat càmeres de videovigilància per assegurar que qualsevol incompliment de la normativa pugui ser penalitzable. El Punt d’Emergència és un espai que els veïns poden utilitzar fora de l’horari de la deixalleria només en cas d’emergència, com l’oblit puntual de treure els cubells del Porta a Porta o una incidència amb el servei.