Els municipis gironins de menys de 10.000 habitants rebran un mínim de 20.000 euros per fer front a les despeses derivades de la Covid i de la crisi de preus. Els consistoris d'entre 10.000 i 20.000 habitants rebran un mínim de 15.000 euros, i els de 20.000 a 40.000 habitants, tindran 10.000 euros fixes. L'ajuntament de Girona, per la seva banda, rebrà un màxim de 200.000 euros. Així és com la Diputació de Girona té previst repartir els 7,4 milions d'euros del fons extraordinari aprovat en el darrer ple, amb els quals volen afavorir, especialment, els pobles més petits.

Tal i com ha explicat el president, Miquel Noguer, els ajuntaments rebran set milions d'euros i els consells comarcals s'emportaran els 400.000 restants. Els fons seran de lliure disposició, de manera que cada organisme els podrà destinar al que consideri més adequat. Dels set milions destinats als ajuntaments, n'hi ha cinc que es distribuiran per criteris de població, per tal de garantir una bona dotació mínima als municipis més petits. Per a repartir els dos milions restants, s'utilitzaran per primer cop criteris socialstaxa d'atur, envelliment i renta per càpita. "Volíem que la distribució fos equitativa, i creiem que s'ha aconseguit", ha assenyalat el diputat de Suport a les Entitats Locals, Josep Maria Bagot.

I és que tots els municipis, però especialment els més petits, estan fent veritables esforços per afrontar totes les factures derivades de la Covid i de l'increment de preus, tant a nivell energètic com de material. Noguer, per exemple, ha recordat que quan es liciten projectes municipals ja no es presenten propostes a la baixa, sinó que l'increment de preu de les matèries primeres fa que sovint s'hagin de presentar projectes complementaris.