Amb la finalitat de gestionar el port esportiu de Roses de manera respectuosa amb el medi ambient, Port de Roses impulsa un Sistema de Gestió Ambiental que té per objectius, entre d’altres, la minimització de residus, la potenciació d’un ús racional de l’aigua potable en tots els usos i activitats que tenen lloc al port esportiu, l’eficiència energètica, la reducció de l’impacte ambiental derivat de les aigües residuals generades, o la sensibilització mitjançant campanyes dirigides al amarristes.

El projecte que s’està duent a terme en aquests moments respon a l’objectiu de millora de l’eficiència energètica en la totalitat d’instal·lacions i equipaments del Port. L’actual projecte de substitució de lluminàries per models de baix consum es va iniciar el passat mes de desembre, amb les línies d’enllumenat del dic exterior de recer, on es van instal·lar 21 lluminàries tipus led. Al llarg d’aquest mes de febrer s’està realitzant la substitució de les llums dels edificis de serveis que concentren locals i restaurants amb 8 projectors leds, mentre que l’edifici de capitania i el pàrquing ja van ser renovats l’any 2019.

Amb aquesta actuació Port de Roses avança un pas més en la minimització de la incidència ambiental de les seves activitats, política que dirigeix a tots els productes i serveis que desenvolupa a través de mesures específiques en els àmbits de marineria, recollida de residus i neteja de la dàrsena esportiva, recollida de residus sòlids flotants, manteniment de maquinària, instal·lacions i jardineria, oficines, grua, vigilància, entre altres, atenent tant el funcionament normal dels mateixos com el produït en situacions d’emergència.