Vilafant vol i ha de millorar la gestió dels residus per assegurar no només un millor tractament sinó també la seguretat. Per aquest motiu, es programen unes millores a la Deixalleria Municipal i compten amb el finançament del Departament d’acció climàtica de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta de millores estructurals i dels espais auxiliars que permetran augmentar la millora de la gestió servei d’aquest equipament, i també la seva seguretat. Amb aquesta subvenció de 30.400 euros es realitzaran diverses actuacions que permetran millorar la gestió dels residus que no poden dipositar-se a les àrees de recollida selectiva (contenidors).

«La subvenció ens permetrà fer un salt qualitatiu i dotar-la de més recursos per realitzar un millor i més segur servei de gestió dels residus. Tenim com a objectiu millorar el percentatge de recollida selectiva i reduir els residus que generem al nostre municipi», explica el regidor de Medi ambient de Vilafant Xavi García.

Aquesta subvenció es millorarà la seguretat d’accés a la deixalleria, ja que s’instal·larà una nova tanca de seguretat i es dotarà l’equipament d’altres mitjans, com càmeres de videovigilància. També s’incorporaran a la deixalleria nous recursos materials per exemple, una bàscula de pesatge que ajudarà a quantificar els materials d’entrada i sortida de la deixalleria o eines auxiliars per tal de transportar i facilitar el trasllat materials pesats o voluminosos. Una altra de les actuacions permetrà treballar millor aquells productes químics perillosos adquirint material per emmagatzemar-los temporalment de forma segura.

La senyalització i material informatiu de la deixalleria es modernitzarà perquè els usuaris puguin ubicar millor en quin espai han de dipositar cada residu. Aquestes actuacions també preveuen canvis d’ubicació d’alguns contenidors i l’adequació de nous espais per optimitzar l’espai disponible i facilitar els moviments dels veïns i dels vehicles de recollida.

La deixalleria municipal de Vilafant dona servei a totes les persones empadronades i als comerços i establiments al detall dels tres nuclis poblacionals del municipi. Un equipament de gestió de residus que accepta a més dels residus equivalents als recollits als contenidors, càpsules de cafè, tèxtil, vidre pla, restes de poda, runa, voluminosos, oli, envasos, paper, residus especials com piles pintures o medicaments. El servei es complementa amb la deixalleria vegetal i de compostatge, situat darrere al cementiri de Vilafant.

Vilafant té un percentatge de recollida selectiva del 48,52%, una xifra per sobre la mitjana de Catalunya, però la quantitat de residus totals per habitant supera la mitjana catalana, per tant, la tendència al municipi és que es recicla més, però també es genera més. L’objectiu és generar menys i reutilitzar i reciclar més.