L’Ajuntament de Castelló d'Empúries ha informat que l'Institut Català de l’Energia ha tret unes línies d’ajuts per a tots aquells particulars que vulguin instal·lar a casa seva sistemes de generació d’energia fotovoltaica per autoconsum (plaques solars). La sol·licitud l’ha de presentar la persona propietària de la instal·lació, la qual ho haurà d’acreditar mitjançant el pagament de les factures de l’actuació subvencionada.

Les sol·licituds es poden presentar a l'Institut Català de l’Energia fins al 31 de desembre de 2023. Un cop resolta la sol·licitud en sentit favorable, es disposa de 18 mesos per justificar la despesa de la instal·lació. També poden ser subvencionades actuacions que s’hagin executat a partir de l’1 de juliol de 2021.

Per al cas dels particulars, les ajudes poden arribar a ser de 300 € per kW de potència instal·lada (per una instal·lació tipus de 3 kW, la subvenció és de 900 €).