El darrer ple de l’Ajuntament de Ventalló va aprovar inicialment una modificació de l’ordenança fiscal número 2, que regula el pagament de l’IBI, per a introduir bonificacions si es fan obres per posar plaques solars. La proposta preveu una bonificació del 50% en la quota de l’IBI a les construccions en les quals es realitzin obres l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de plaques solars, durant cinc anys. Per rebre la bonificació, les obres hauran de complir amb la normativa urbanística.