L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà acaba de concloure les tasques de digitalització i posada a consulta pública dels trenta-quatre llibres de comptes de la notaria de Figueres del segle XIX corresponents als notaris Anton Viñas Pagès, Miquel Sans Oliva, Bonaventura Sans Draper, Joaquim Palmés, Anton Verdalet, Francesc Font, Miquel Meric, Joan Pla, Narcís Gay, Joan Gay, Josep Casamor Moragas, Josep Draper, Manuel Díaz i Gabriel Antiga Cuatrecasas.

Són 24.146 pàgines de regestos d'escriptures que es poden descarregar al web corresponent. Les imatges s'han capturat seguint els paràmetres de la "Guia de digitalització de la Xarxa d'Arxius Comarcals".

Els treballs s'han dut a terme a les instal·lacions del mateix arxiu. Una vegada processades les imatges i dipositades en repositori segur, es procedeix a donar-les d'alta en la fitxa de la seva unitat documental corresponent.

Tots els documents digitalitzats es poden consultar en línia a través de l'opció "Arxius en línea: Cercador de fons i documents" de la Xarxa d'Arxius Comarcals.