Com a continuació d’un projecte encetat l’any 2020, el Parc Natural de Cap de Creus ha estudiat l’evolució de les poblacions de la caragola de roca (Erodium foetidum) incloses a les 7 parcel·les experimentals. El projecte es va iniciar a través de BioSciCat (Societat Catalana de Ciències per la Conservació de la Biodiversitat) enfocat a la caracterització de la població de la caragola de roca al Cap Norfeu, única localitat catalana i ibèrica d’aquest tàxon catalogat “en perill d’extinció”.

El resultat d'aquest treball posava sobre la taula la preocupant dada de la reducció d’1/3 part de la població en els últims 10 anys. El seguiment que ha continuat aquest any ha donat dades més optimistes. El nombre d’individus ha augmentat de 114 a 122 (resultat de 11 coixinets morts i 19 coixinets nous), amb un increment vegetatiu del 7,0% i un increment de biomassa estimat del 16,1%. Ha disminuït la proporció de coixinets fèrtils d’un 28,8% i el nombre mitjà d’elements reproductors per coixinet fèrtil ho ha fet d’un 30,3%, potser conseqüència d’un retard fenològic respecte a 2020. La prospecció de les zones desbrossades adjacents a la població d’Erodium foetidum no ha permès detectar cap nou individu sorgit arran d’aquestes actuacions. En canvi s’ha trobat 3 localitats noves, properes a l’àrea de distribució coneguda, amb un total de 9 individus. Així, s’ha constatat el bon estat de la població, tot i que amb una petita reducció de les taxes de reproducció.