Representants de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) a Figueres han lliurat una carta adreçada al regidor de Junts Jordi Masquef, en què li demanen que des del partit retirin les esmenes a la llei antidesnonaments. La PAH diu: «Les autoesmenes, anomenades així perquè Junts forma part també dels partits que es van comprometre a tirar endavant la llei, es refereixen a aspectes com la compensació i definició de gran tenidor o la retallada del lloguer social per llogateres».