L'Ajuntament de Figueres ha presentat el Pla Local de Joventut 2021-2023, que preveu materialitzar-se en 46 accions a complir abans de finalitzar el 2023. Després de sis anys sense Pla Local de Joventut, el govern de la ciutat va aprovar per unanimitat al ple d'aquest dimarts passat una eina "que pretén posar els joves al centre de totes les decisions de manera que siguin protagonistes de la transformació de la ciutat" ha destacat l'alcaldessa Agnès Lladó.

El Pla presentat es centra en tres grans eixos que afecten el dia a dia dels joves de la ciutat: l'emancipació juvenil, la inclusió i la transformació ciutadana. En cada eix hi ha diferents objectius estratègics que guiaran l'acció dels propers dos anys.

En matèria d'emancipació s'han articulat tres eixos: formació, ocupació i habitatge. D'aquesta manera es proposen iniciatives que d'entre altres, passin per beques a la joventut, ajudes a partir d'abonaments amb transport públic, promoció de l'orientació educativa i els programes de segona oportunitat per a joves amb baixes qualificacions escolars. Tanmateix, és teixirà el Pla Local d'Habitatge per a aconseguir lloguers assequibles per a les persones joves.

En l'eix d'inclusió s'han proposat tres àmbits: la cohesió social, la multiculturalitat i l'equilibri territorial. Així mateix, s'han teixit un seguit d'accions com aplicar la perspectiva de gènere a totes les activitats realitzades a la ciutat i reforçar el paper de la cultura com a eina d'inclusió social. També s'ha proposat millorar l'acollida de persones nouvingudes potenciant el suport educatiu i promoure la inclusió del col·lectiu jove amb menys oportunitats a les entitats juvenils.

L'eix estratègic de transformació social s'ha dissenyat contemplant la participació, el foment de la cultura i l'oci juvenil i la promoció de la salut. L'objectiu és donar suport a l'associacionisme juvenil convocant subvencions plurianuals i cedint espais, magatzems i materials a les entitats juvenils. També es promourà espais d'intercanvi i interaccions amb les entitats per a millorar la comunicació amb aquestes.

Pel regidor d'educació i joventut, Josep Alegrí : "Aquest pla és imprescindible per tirar endavant polítiques reals de joventut amb el suport d'altres administracions". Lladó també ha remarcat que es tracta d'una una eina imprescindible "que ens permet tenir a l’abast els recursos que les institucions supramunicipals afavoreixen a aquells ajuntaments que tenen els deures fets" com és tenir un Pla Local de Joventut amb el què treballar. "Volem que els joves siguin els protagonistes d’aquesta ciutat, que s’impliquin, que es comprometin, que formin par de la presa de decisions. La ciutat els empoderarà en tot allò que com a persones necessiten per tenir una vida plena a la ciutat de Figueres".