Després de l’estudi de necessitats dut a terme pels departaments d’Infraestructures i Serveis i de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Roses, s'aprova avui en sessió plenària el Pla de Millora de la Circulació a la urbanització de Mas Mates. El pla inclou el conjunt d’accions a realitzar per al condicionament i l’adequació de carrers als requeriments de mobilitat actual.

El Pla de Millora de la Circulació de Roses continua avançant i, després de les urbanitzacions de La Garriga i el Mas Oliva (on els nous projectes ja s’han executat), arriba ara a la urbanització de Mas Mates. Canvis en els sentits de circulació, delimitacions d’estacionaments, passos de vianants, nova senyalització, etc, queden detallats en el projecte que el consistori executarà properament a través del departament d’Infraestructures i Serveis.

Entre les principals carències detectades a Mas Mates s’han trobat manca de senyalització viària, zones d’estacionament sense delimitar, ferm irregular i en mal estat en alguns trams, vials de doble sentit de circulació en alguns carrers on l’amplada és insuficient i enllumenat deficitari en alguns punts.

La redacció del Pla ha comptat amb la participació dels veïns durant el període de consulta realitzada a principis d’any, per tal d’atendre les necessitats i aportacions en matèria de circulació dels propis veïns i veïnes. Un cop finalitzada aquesta consulta l’Ajuntament ha valorat les propostes presentades, incloent en el pla aquelles que resulten viables i suposen una millora a la planificació prevista inicialment.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, remarca "l’adaptació als drets de tot tipus d’usuaris que aquest projecte suposa, ja que es tenen en compte les necessitats de circulació de tot tipus de vehicles, dels vianants, de persones amb mobilitat reduïda... A més, les experiències prèvies dutes a terme a les urbanitzacions de La Garriga i Mas Oliva, ens demostren que a millor ordenació, menor és la conflictivitat circulatòria i la indisciplina dels usuaris, gràcies a espais públics pensats i senyalitzats de manera més racional i eficient".

Juan Manuel Fernàndez, regidor d’Infraestructures i Serveis de l’Ajuntament, declara que "els treballs per adaptar el Mas Mates al nou Pla s’iniciaran ràpidament i comptarem per dur a terme aquestes tasques amb la brigada municipal, Rosersa i la contractació de serveis externs per a les tasques de pintura vial, amb l’objectiu de poder comptar amb la nova ordenació a finals d’any."

Des de l’inici del Pla de Millora de la Circulació de Roses (estiu 2019), aquest procés s’ha realitzat ja a les urbanitzacions de La Garriga, Mas Oliva i proseguirà properament amb la urbanització de Santa Margarida (on ja s’ha efectuat també la fase de consulta veïnal. El Pla persegueix l’objectiu d’incrementar de forma continuada la seguretat de la circulació i una bona mobilitat a tot el municipi, en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai.

Mesures del Pla de Millora de la Circulació a Mas Mates

  • Habilitar i delimitar les zones d’estacionament als carrers. 
  • Habilitar estacionaments per a bicicletes, ciclomotors i motocicletes. 
  • Habilitar estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda. 
  • Habilitar passos de vianants. 
  • Reforçar la senyalització viària vertical i horitzontal. 
  • Anul·lar els contra-guals del carrer del Puigsacalm. 
  • Delimitar la separació de carrils a l’avinguda del Mas Mates amb senyalització horitzontal mitjançant una illeta central de línia contínua amb un metre d’amplada. 
  • Al  carrer  de  Sant  Gervasi,  delimitar  els  estacionaments  al  lateral  esquerre  en  sentit  de  la marxa. 
  • Al  carrer del  Pedraforca, anul·lar  el  doble sentit  de circulació  en  el  tram  comprès  entre  la cruïlla del carrer de Sant Gervasi i la cruïlla del carrer del Massís del Garraf i deixar aquest tram de via amb un sol sentit de circulació en direcció al carrer del Massís del Garraf. Eliminar els estacionaments existents compresos entre la cruïlla del carrer de Sant  Gervasi  fins  a arribar a la plaça sense sortida i prohibir l’estacionament mitjançant senyalització vertical i horitzontal de prohibit estacionar, per habilitar el doble sentit de circulació. 

a) Al tram final del carrer del Pedraforca, delimitar una illeta central de sentit giratori, per facilitar  la  sortida  als  vehicles,  marcant  els  estacionaments  en  bateria  mitjançant  senyalització horitzontal.

b) A la cruïlla del carrer del Massís del Garraf, prohibir l’accés amb senyalització vertical de direcció prohibida i prohibit el gir.

  • Al carrer de Sant Llorenç, canviar el sentit de circulació en direcció al carrer de la Serra del Cadí i senyalitzar la cruïlla amb senyalització d’STOP, de prohibit girar a l’esquerra i de sentit