L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat definitivament el projecte per posar càmeres lectores de matrícules a quatre punts del poble, que coincideixen amb les entrades i sortides de vehicles més habituals, com són l’avinguda Catalunya, el carrer Urgell, el camí de la Creu i el carrer Nou. L’Ajuntament té previst licitar aquesta actuació abans de final d’aquest any per 50.313,21€ més 10.565,77€ en concepte d’IVA.

El projecte ha estat exposat al públic durant trenta dies hàbils sense que s’hi hagi presentat cap al·legació. La Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos d’Esquadra sí que va formular uns suggeriments i va presentar una documentació, que ja ha estat incorporada al document.

«La solució adoptada ha de servir per millorar la resposta dels cossos policials en el moment en què es detectin vehicles potencialment perillosos i actuacions a la via pública contra la seguretat de la població», assegura el govern municipal palauenc. El govern municipal de Palau-saverdera ja havia manifestat des del principi d’aquest mandat municipal la seva intenció d’instal·lar càmeres de lectores de matrícules en diferents punts del poble per millorar la seguretat.