El darrer ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera va aprovar inicialment les obres pendents que hi ha a la urbanització del Mas Isaac. Concretament, construir voreres a les zones verdes que són titularitat municipal i unes escales centrals entre els carrers Dinamarca i Anglaterra. El projecte té un pressupost de 189.950,77 €, que l’Ajuntament palauenc preveu finançar amb els 127.542,32 € que va pagar l’empresa Mas Isaac Properties SL.