El Consell Comarcal està recollint opinions de tècnics i ciutadania per elaborar el Pla de Transició Energètica. El passat 30 de setembre, es va realitzar la taula de participació amb les entitats, moviments socials i sector privat, emmarcada dins del Pla de Transició Energètica de l’Alt Empordà, amb una vintena de participants. La redacció d'aquest document marc es realitzarà en quatre fases com són: la fase de diagnosi, de participació, d'objectius i el pla d'acció. Amb tot, s'assentaran les bases per a un procés de canvi progressiu amb l'objectiu de substituir el consum d'energia d'origen fòssil per energia renovable i local, i canviar les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l'energia.

L’objectiu principal de la sessió era conèixer i recollir la visió, reflexions, compromisos i necessitats sobre el futur nou model energètic de la comarca. Es van dividir els assistents en dos grups i es van analitzar les oportunitats i les barreres de la implantació de diferents tipus d’energies renovables i del model energètic més convenient a la comarca. Per finalitzar, van proposar diferents actuacions a realitzar des del Consell Comarcal i l’Agència Comarcal de l’Energia i Clima per tal d’ajudar a assolir els compromisos i a cobrir les necessitats destacades.

El pròxim divendres 15 d’octubre es realitzarà la segona sessió de la taula tècnica, on es concretaran els criteris tècnics i línies estratègiques a partir de les propostes de la sessió anterior i que es validaran a tercera sessió, que es durà a terme el mes de novembre.

Paral·lelament, s'ha elaborat una enquesta online per a la ciutadania, una peça clau en aquest procés. Per això, volem escoltar-los i que tinguin l’oportunitat d’opinar sobre el futur de la nostra comarca. L’enquesta també pretén informar sobre l’evolució dels consums energètics de la comarca i la situació actual sobre les energies renovables.