A tocar els conjunts de contenidors de residus, l’Ajuntament de Figueres està instal·lant una retolació en què es pot llegir que llançar bosses d’escombraries o deixar electrodomèstics, mobles o qualsevol objecte a la via pública se sancionarà amb multes de 120 euros fins a 1.800 euros.