El ple ordinari de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de dijous passat va aprovar la constitució de la Taula d’Acció Social (TAS). La finalitat és comptar amb un òrgan on els diferents agents que desenvolupen tasques d’acció social al municipi es puguin coordinar i perseguir objectius compartits treballant de forma efectiva. «Això permetrà abordar de forma conjunta el present i el futur de les accions municipals des d’una mirada comunitària», va explicar la regidora de Serveis Socials, Anna Massot, la qual segueix dient que «tots els agents socials tenen una gran capacitat de detecció de les problemàtiques existents al municipi, doncs cadascun d’ells coneix de prop les necessitats que van sorgint dins el seu àmbit i compta amb una sèrie de recursos per tal de treballar i donar-hi resposta».

Aquest nou espai organitzatiu de coordinació i comunicació té com a objectiu millorar l’atenció a la ciutadania posant en comú tots els recursos i serveis que hi ha al municipi que treballen en l’atenció a la ciutadania, potenciant el treball interdisciplinari.

La Taula d’Acció Social és l’espai de diagnòstic, debat i proposta de treball que agrupa i representa els diferents agents socials que intervenen al municipi. Neix de la necessitat d’unificar objectius estratègics i accions d’empreses, millorar la coordinació i el coneixement entre l’administració local, les entitats, les empreses del sector i altres agents implicats. El funcionament d’aquesta taula ha de permetre associar esforços per assolir unes finalitats compartides per donar una resposta eficient als reptes i les problemàtiques socials i comunitàries del municipi de Castelló d’Empúries.

«Els reptes socials són d’origen i motius molt diversos, transversals i canviants», afirma Massot. Calen nous enfocaments, noves metodologies i noves fórmules de treball i d’organització, i incorporar mirades més àmplies i generar noves estratègies, tant d’anàlisi, detecció, planificació i intervenció, de manera transversal, per donar resposta a les necessitats socials compartides.

Per això es proposa la creació d’una Taula d’Acció Social com un espai organitzatiu de cooperació, i de treball horitzontal, transversal i estructural per a poder impulsar i articular accions coordinades i concretes. «La finalitat de la TAS és planificar, executar i avaluar, de manera cíclica, accions i objectius que es plantegin les diferents comissions», manifesta Anna Massot.

Després d’unes sessions realitzades al primavera passada en un treball de col·laboració amb els agents integrants d’aquesta taula, s’ha establert com ha de ser aquesta nova eina, i s’han definit els seus objectius estratègics, l’estructura i el funcionament que ha de tenir, així com per on començar a treballar. Dijous passat, es va aprovar per ple el seu funcionament i la metodologia organitzativa i de treball, amb la finalitat de donar-li una entitat pròpia i posar-la en funcionament.

És una nova eina molt necessària perquè permetrà que totes les persones que treballen en l’acció social (entitats del tercer sector, diferents departaments de l’ajuntament, policia local, serveis bàsics d’atenció social del Consell Comarcal entitats esportives i culturals, centres educatius, centres de salut, etc.) tinguin un bon coneixement de tots el recursos i serveis que hi ha al municipi, amb la finalitat última de poder donar una millor atenció a la ciutadania en general.

Amb el treball d’aquesta taula es podran detectar, planificar, impulsar i avaluar accions concretes per donar resposta a les necessitats i/o problemàtiques, de forma interdisciplinària, transversal i coordinada.

Després de les sessions confinades

El ple ordinari de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de dijous passat es va tornar a celebrar a la Sala Gòtica del consistori castelloní, després d’un seguit de sessions confinades que van fer utilitzar internet, a causa de l’actual pandèmia. D’aquesta manera, els regidors i regidores del consistori van poder tenir un contacte directe i debatre cadascun dels punts de l’ordre del dia com s’havien fet abans de la pandèmia.

Suspensió de llicències en jocs i energies renovables

El ple de l’Ajuntament també va presentar dues propostes de suspensió de llicències d’activitats. D’una banda, la suspensió per un any de llicències relatives a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i fotovoltaica, quedant suspeses les llicències que fan referència a aquestes activitats pendents de l’estudi que s’ha encomanat als serveis tècnics municipals.

També, la suspensió per un any de les llicències per a usos recreatius especialment vinculats als jocs i apostes.