Els regidors no adscrits de l’Ajuntament de Figueres han presentat un projecte per impulsar entre l’alumnat dels instituts i centres concertats de la ciutat una activitat educativa que serveixi per reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat entre l'adolescència. Aquesta iniciativa, que es desenvoluparia al llarg de tot el curs escolar, sorgeix després de constatar que en els últims anys els canvis socials, la irrupció de nous hàbits i les pròpies dinàmiques ciutadanes estan transformant el municipi i una de les conseqüències d’aquest procés, entre moltes altres, és que una part de la ciutadania té dificultats per establir un vincle emocional amb la ciutat, el què s'anomena com "l’orgull figuerenc".

Segons la regidora no adscrita a l’Ajuntament de Figueres, Alba Albert, aquestes dinàmiques socials “es tradueixen sovint amb un increment de les actituds poc respectuoses amb l’espai públic i en un augment de la desafecció amb la ciutat, i pensem que, per corregir-ho, els i les joves que avui es troben en plena fase formativa tenen un paper fonamental per recuperar aquest sentiment de pertinença figuerenc i l’educació hi pot jugar un paper clau”.

D’aquesta forma, la proposta educativa parteix, explica Albert, de la premissa que “conèixer la història de la ciutat i sentir-se-la pròpia és un dret i un deure que tot ciutadà i ciutadana hauria d’exercir”. A partir d’aquest plantejament, els regidors no adscrits promouen aquesta activitat conjunta entre l’alumnat dels instituts figuerencs perquè “en aquesta franja d’edat és quan els i les joves es troben davant d’un dels primers canvis importants de la seva etapa educativa i, per tant, estem davant d’una oportunitat per construir una actitud conscient, positiva i proactiva davant la ciutat”, afegeix la regidora.

Per tant, aquesta activitat docent hauria de tenir com a objectiu promoure al llarg del curs l’orgull figuerenc entre els joves i fer-ho des de la interdisciplinarietat. Un projecte que els permetés, d’una banda, conèixer els llocs destacats i la història que amaguen i, de l’altra, oferir els aprenentatges apresos a la resta de la ciutadania, que culminaria en forma de representació o espectacle obert a tothom. El disseny i el pla d’execució de la proposta es desenvoluparia a través d’un equip de treball format per representants educatius, experts en pedagogia i sociologia i una selecció d’entitats de la ciutat