A la zona de l’aparcament del castell de Requesens, el monument més visitat del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, hi ha una edificació rural de finals del segle XIX coneguda com el Corral Nou. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha previst l’atorgament d’una subvenció de 23.366,56 euros a aquesta construcció, diners que s’han destinat a la rehabilitació de les cobertes enrunades, tot respectant l’estructura original de l’edifici i aprofitant les teules antigues.

D’aquesta manera, segons els responsables d’aquesta actuació infraestructural, es pot continuar aprofitant-se el seu ús ramader. La finca on està situat el Corral Nou té una explotació ramadera vaquina en règim extensiu que contribueix al control del sotabosc i a la reducció del risc d’incendi.

El Corral Nou es troba, concretament, en un dels itineraris més freqüentats del Paratge Natural i l’actuació ha permès millorar l’ordenació d’aquest espai i de la seva percepció per part dels visitants, així com la descoberta dels valors naturals.

L’edifici està situat just a la zona de l’aparcament obligatori per als visitants que volen accedir al castell de Requesens. Els 23.366,56 euros de la subvenció provenen de dos fons. Per una banda,10.047,62 euros del Feader (Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural) i, per l’altra, 13.318,94 euros de la Generalitat de Catalunya.