La brigada d'obres de l'Ajuntament de Llançà ha finalitzat els treballs de construcció d'un dessorrador a la zona de l'aparcament de l'institut. Aquesta actuació s'ha fet per tal d'evitar que els àrids que s'arrosseguen cada vegada que plou acabin sedimentant i taponant els col·lectors del sanejament pluvial. Aquest sistema permet eliminar les sorres, ja que reduints la velocitat de pas l'aigua al llarg del canal, les sorres decanten cap al fons del tanc, i en segon lloc, s'eliminen els greixos de l'aigua. Tanmateix, aprofitant aquestes obres, els operaris han procedit a la reparació de diferents trams de vorera, ja que presentaven alguns desperfectes infraestructurals.