Una cinquantena de persones han participat aquest dijous a la primera sessió de l'Assemblea Participativa de l'Escala, que dona el tret de sortida al procés de participació ciutadana de la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi.

Un nou planejament que ha de rellevar el que es va redactar el 1986 i va ser aprovar definitivament el 1993. L'arquitecte municipal, Quim Ginesta, va remarcar que el nou pla estarà molt condicionat pel fet que bona part dels espais no urbanitzats estan ja protegits per diferents normatives supramunicipals i per una concepció de l'urbanisme molt diferent al de tres dècades enrere. "Estem parlant de passar d'una visió d'expansió a una visió més de transformació del teixit que ja tenim", va apuntar l'arquitecte municipal.

"El procés participatiu que engegem ha de ser un espai de debat i de participació obert a tothom. Tots i totes ens hem de sentir interpel·lats a participar-hi, perquè és la millor manera de garantir que, entre tots i fruit del consens, disposem d'una eina fonamental pel progrés econòmic, per la cohesió social i pel desenvolupament sostenible i ordenat del nostre municipi", remarcava l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, en la mateixa línia.

Per recollir les aportacions de la ciutadania i complementar l’anàlisi diagnòstic fet pels tècnics que estan treballant en la redacció del nou POUM, en aquesta primera fase anterior a la redacció de l’avanç de nou planejament estan previstes diverses accions.

Per una banda, a partir d'aquest divendres, 24 de setembre, i fins el 28 d’octubre, es pot respondre un qüestionari online a la web del POUM (poum.lescala.cat), on es pot trobar tota la informació que van generant els treballs de redacció del nou POUM, entre ella, tots els estudis de diagnòstic previs.

De l’altra, s’han programat un total de tres tallers participatius temàtics en aquesta fase de definició de criteris i objectius del nou planejament, els quals tractaran sobre l’aspecte social, l’econòmic i l’urbà-territorial. Aquests estan previstos, respectivament, pels dies 14, 21 i 28 d’octubre.

Per participar als tallers caldrà inscriure’s prèviament a través del web inscripcions.lescala.cat.

Tramitació

Els tràmits pel nou POUM es van iniciar el 7 de març de 2016, quan el ple de l’Ajuntament de l’Escala, va acordar iniciar el procés. L’extens treball d’analisi i diagnosi sectorial i els darrers dos anys de pandèmia, han fet que la tramitació estigui sent més lenta del que s’havia previst inicialment.

L’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), es va aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 9 de juny de 1993. Després de gairebé tres dècades, la planificació territorial superior que ha estat aprovada per la Generalitat de Catalunya, l’execució de gran part de les previsions que estableix el planejament vigent, i un nou escenari social, econòmic i mediambiental, requereixen ineludiblement una reformulació d’un instrument, que ha de servir per ordenar el futur creixement i desenvolupament sostenible del municipi.