L’Ajuntament de Vilafant fa un pas endavant per permetre el vot de manera remota i l’assistència telemàtica en les sessions plenàries o òrgans de l’Ajuntament. En el ple de Vilafant ha aprovat modificar el seu ROM, per permetre que aquells regidors que es trobin confinats, durant una situació de pandèmia o emergència sanitària, o bé estiguin de baixa o permís de maternitat paternitat o embaràs puguin votar i assistir remotament a través de mitjans electrònics. D’aquesta manera, els regidors que estiguin en alguna d’aquestes situacions i no puguin assistir el ple de manera presencial ho podran fer remotament, sempre que es garanteixi la verificació de la seva identitat, així com la seva presència darrera la pantalla. Les sessions íntegrament telemàtiques només es convocaran en situacions excepcionals.

En aquesta mateixa sessió, s’ha aprovat la contractació de les obres de reforma del carrer Empordà. D’aquesta manera el plenari ha aprovat el plec de clàusules per aquests treballs que han de permetre remodelar tota aquesta via, millorant el paviment canviant-ne els serveis i dotant-lo d’un nou enjardinament. Amb aquestes obres el carrer Empordà serà una via de plataforma única amb un paviment que diferenciarà l’espai pels cotxes de la vorera i en un dels laterals s’hi crearà un carril bici dotant així, Vilafant de més metres per desplaçar-se amb bicicleta. El projecte també preveu la renovació de serveis de sanejament, així com la millora de la xarxa d’aigües pluvials. Durant els treballs, també es soterraran els serveis tant de telefonia com també els de llum.

«Amb aquest projecte modernitzarem el carrer Empordà per tal de transformar-lo en una via amable seguint l’estil urbanístic d’altres carrers que hem remodelat en els darrers anys, com per exemple el carrer Figueres al nucli Antic» explica l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys. El projecte té un pressupost base de licitació de 670.096,81 euros, una despesa que es farà de manera plurianual repartida entre els exercicis 2021 i 2022. La previsió es que un cop licitades les obres, aquestes tinguin una durada d'execució d’aproximadament 10 mesos.

Vilafant també ha renovat el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) per posar de nou en marxa el Club de Feina, un servei que treballa per facilitar i assessorar en la recerca de feina. El CCAE aporta el personal amb un tècnic d’inserció laboral que s’encarrega de fer la difusió de les ofertes laborals i assessorar a aquelles persones a l’atur en la recerca de feina. El club de feina és un servei que treballen conjuntament els municipis de Vilafant, l’Escala, Roses, Llançà i la Jonquera. Amb la renovació d’aquest conveni per 4 anys més, es reactiva el club de feina.

En aquesta sessió plenària, també s’ha debatut una moció presentada per ERC per demanar que s’aturi el projecte de la variant Vilafant-Borrassà i per debatre si és el millor projecte per Vilafant, la moció s’ha aprovat amb els vots en contra del PSC, que ha explicat que vetllarà perquè el projecte sigui el més respectuós amb el medi ambient i ha instat a la resta de grups a una reunió d’urgència amb els tècnics de la diputació de Girona. 

Es demana la suspensió del projecte de la GI-5129

El ple de Vilafant ha aprovat una moció d’Esquerra Vilafant que insta a l’equip de govern a demanar una suspensió del projecte de reforma de la carretera GIP-5129 que uneix el municipi amb Borrassà.

La moció debatuda per urgència durant el ple celebrat el dimecres 22 de setembre va ser aprovada amb els 5 vots favorables d’Esquerra Vilafant, els 2 de Cs i 1 de Junts. Mentre que els 5 regidors del PSC, membres de l’equip de govern, hi van votar en contra.

La moció, exposada pel regidor republicà Albert Serrats, demana convocar una reunió d’urgència amb l’alcaldessa, l’equip de govern, i tots els grups municipals, per conèixer amb detall el projecte i posar sobre la taula possibles alternatives.

Serrats va destacar durant el ple que Vilafant “està molt afectat pel pas d’infraestructures i que és necessari estudiar molt bé qualsevol projecte de noves carreteres que passi pel municipi”.

El portaveu del grup republicà, Sergi Palomeras, demana també ara a l’alcaldessa que mogui fitxa atenent la voluntat de la mojaria de membres del ple de Vilafant, i demani la suspensió temporal de projecte.

Esquerra Vilafant és partidari de fer un projecte que millori el traçat actual per minimitzar l’impacte que el projecte té sobre el municipi i les seves conseqüències ambientals.