L’Oficina Local d’Habitatge de Castelló d’Empúries ha posat en marxa una enquesta sobre habitatge, que durarà fins al 15 d’octubre. El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament castelloní, Jaume Planella, afirma que «aquest és un altre pas, després de l’estudi d’habitatges buits i una prèvia del Pla Local d’Habitatge que farem el 2022».

Aquesta oficina és un ens de titularitat local que col·labora amb la Generalitat i presta serveis especialitzats en matèria d’habitatge públic. L’objectiu és oferir els serveis relacionats amb matèria d’habitatge duent a terme funcions d’informació, assessorament i gestió de manera àgil, propera, eficaç i eficient. Per encarar les polítiques d’habitatge des del departament d’Habitatge hem engegat una enquesta per saber l’opinió i les característiques d’on habita la població per així poder tenir una radiografia més ampla sobre la situació de l’habitatge al municipi.

Les accions dutes a terme es basen en el desenvolupament de polítiques locals en matèria d’habitatge. La finalitat d’aquestes és promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de l’accés a l’habitatge digne mitjançant la dinamització del mercat de lloguer i fomentant la conservació i la rehabilitació, entre d’altres.