L’Ajuntament de Roses ha aprovat definitivament el Pla local d’habitatge que com a principal objectiu preveu generar, buscar o crear habitatge social arribant a les 128 unitats fins al 2026, que són els cinc anys de vigència que té el pla. En aquesta direcció, l’àrea d’Urbanisme treballa per crear una borsa d’habitatge destinat a lloguer assequible en un solar situat rere la Ciutadella. L’objectiu és incrementar l’oferta del lloguer amable per les rendes que són baixes i mitjanes. La regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, considera, però, que la primera mesura que s’ha d’impulsar és la creació d’una Oficina d’Habitatge a Roses.

Segons les dades aportades pel Pla local, hi ha 25.712 unitats a Roses, de les quals 7.849 són habitatges principals, i 4.058 inscrits com a habitatge d’ús turístic, «per això no trobem un lloguer que baixi dels 500 euros, i a la vegada hi ha baixa producció d’obra nova». Això fa que no es trobi lloguer de llarga durada, aquest representa només un 1% dels habitatges que hi ha al municipi, subratlla Ripoll.

El pla marca unes directrius a seguir per millorar la manca d’habitatge a preus assequibles. Planteja 26 accions per aconseguir arribar a 128 unitats d’habitatge social. Actualment n’hi ha 53. La inversió estimada pels quatre anys vinents ascendiria a 2.648.000 euros, tenint en compte el pla.

L’Ajuntament, des de l’àrea d’Urbanisme, està treballant des de la primavera en la possibilitat de construir habitatge de lloguer assequible a Roses en una parcel·la que forma part del patrimoni municipal, «un sòl que està qualificat per fer aquest tipus d’ús, en una zona que està situada rere la Ciutadella». L’Ajuntament vol activar aquesta unitat d’actuació dins el Pla d’habitatge per solucionar la manca d’habitatge de lloguer. En total s’hi construirien fins a cent habitatges, i un 20 per cent seria d’edificació d’habitatge de protecció oficial: «Estem mirant quina és la millor manera de tirar endavant la possibilitat de construir aquests pisos.

Propera construcció

Molts municipis estan fent convenis amb l’Incasòl per tirar endavant aquesta mena d’habitatges, però també hi ha altres formes com el cooperativisme o podria sortir a concurs la licitació d’aquest sòl». Es preveu que aquests pisos estiguin destinats a gent que té dificultats per accedir al mercat, gent jove que es vol emancipar, gent gran, que amb els seus ingressos tampoc pot pagar els preus dels lloguers que ara mateix es troben al mercat. També es reservaria algun habitatge per a ús social. «D’un temps cap aquí, hem adquirit dos pisos, pel dret de retracte (atorga preferència a l’Ajuntament per comprar habitatge a subhasta) que els tenim reservats per a emergència social».

Pròximes accions

Aquesta mesura juntament amb el foment de l’habitatge compartit o ajudes als propietaris són altres de les 26 accions que proposa el pla. Algunes ja s’han posat en marxa, com ajuts a la rehabilitació de les façanes, i altres s’espera fer-ho en els pròxims anys. La creació d’un registre de patrimoni municipal que tenen un ús privatiu, també és una mesura que ja s’ha realitzat.

Tot i que amb la situació actual hi ha una amenaça que podria haver-hi una cronificació de la vulnerabilitat social i exclusió residencial, també s’ha detectat que el nombre elevat de parcel·les de patrimoni municipal que es poden vincular a habitatges, és un fet positiu per revertir la situació.

El pla local també preveu poder donar subvencions per col·locar ascensors en edificis que tinguin una determinada antiguitat, o canviar l’electricitat en els edificis, perquè puguin continuar millorant el parc immobiliari.