L'Escala

L'Escala comença la fase de participació ciutadana del nou POUM

Consisteix en una assemblea, una enquesta i tres tallers

L'Escala

L'Escala / Ajuntament de l'Escala

Emporda.info

L'Ajuntament de l'Escala posa en marxa aquest mes les primeres activitats del programa de participació ciutadana que preveu la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Aquestes primeres accions inclouen una assemblea pública, una enquesta online i tres tallers participatius.

El procés participatiu pretén incorporar criteris, valoracions i opinions ciutadanes en el desenvolupament d’un projecte cabdal que definirà com ha de ser l’Escala dels propers 30 anys.

Durant dues setmanes, s’aniran projectant a través de Canal 10 Empordà diversos vídeos que expliquen la importància de la redacció d’un nou POUM i conviden als escalencs i les escalenques a participar a les diferents accions de participació previstes.

El tret de sortida d’aquest programa de participació ciutadana el donarà l’Assemblea Participativa que està prevista pel 23 de setembre (Sala Polivalent, 19.30h), en la qual s’exposarà quins són els treballs que s’estan desenvolupant referents al nou pla general i quines són les accions previstes a nivell de participació ciutadana.

L’Assemblea està oberta a la ciutadania en general (representats associatius i persones a títol individual que hi vulguin assistir), regidors/es i personal tècnic de l’ajuntament. Les sessions de l’assemblea s’han d’entendre, no tant com espais de deliberació -més pròpia dels tallers participatius previstos-, sinó més com a accions de transparència i d’informació sobre el projecte de planejament en general, i sobre el programa de participació ciutadana en particular.

Per recollir les aportacions de la ciutadania i complementar l’anàlisi diagnòstic fet pels tècnics que estan treballant en la redacció del nou POUM, en aquesta primera fase anterior a la redacció de l’avanç de nou planejament estan previstes diverses accions.

Per una banda, a partir del 24 de setembre, i fins el 28 d’octubre, s’activarà una enquesta online a la web del POUM (poum.lescala.cat), on es pot trobar tota la informació que van generant els treballs de redacció del nou POUM, entre ella, tots els estudis de diagnòstic previs.

De l’altra, s’han programat un total de tres tallers participatius temàtics en aquesta fase de definició de criteris i objectius del nou planejament, els quals tractaran sobre l’aspecte social, l’econòmic i l’urbà-territorial. Aquests estan previstos, respectivament, pels dies 14, 21 i 28 d’octubre.

Tant per assistir a l’Assemblea Participativa com als tallers, caldrà inscriure’s prèviament a través del web inscripcions.lescala.cat.

Tramitació

Els tràmits pel nou POUM es van iniciar el 7 de març de 2016, quan el Ple de l’Ajuntament de l’Escala, va acordar iniciar el procés. L’extens treball d’analisi i diagnosi sectorial i els darrers dos anys de pandèmia, han fet que la tramitació estigui sent més lenta del que s’havia previst inicialment.

L’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), es va aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en data 9 de juny de 1993. Després de gairebé tres dècades, la planificació territorial superior que ha estat aprovada per la Generalitat de Catalunya, l’execució de gran part de les previsions que estableix el planejament vigent, i un nou escenari social, econòmic i mediambiental, requereixen ineludiblement una reformulació d’un instrument, que ha de servir per ordenar el futur creixement i desenvolupament sostenible del municipi.

La participació ciutadana, a través de diferents mecanismes i propostes, tindrà un paper protagonista i serà una garantia de que el nou POUM s’ajustarà als criteris i objectius que entre tots decidirem per dissenyar el model de poble i de societat que volem per l’Escala dels propers anys.