L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Roses està ultimant la redacció de l’ordenança fiscal que regula una nova bonificació, destinada als habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. El regidor responsable de Medi Ambient, Francesc Giner, ha explicat que la bonificació és del 50% en la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI). «Un cop redactada l’ordenança, el següent pas serà la seva presentació a l’aprovació del Ple municipal, amb l’objectiu que sigui aplicable a partir de l’1 de gener del 2022», ha avançat el regidor.

Aquesta mesura ja estava inclosa en el Pla per a la Transició Energètica de Roses, que Promoció Econòmica, àrea que encapçala el regidor Fèlix Llorens, va presentar al ple l’hivern passat i que va quedar aprovada. «Val a dir que el termini que durarà la bonificació serà de cinc anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud», ha remarcat Francesc Giner.

«La voluntat municipal, en aquest cas, és substituir progressivament al municipi l’energia d’origen fòssil per energia renovable local, incloent els processos de producció, distribució, gestió i consum, amb un model descentralitzat i fent participar els diferents àmbits de la població: administració, activitats econòmiques i ciutadania», ha manifestat el regidor de Gent del Poble, el qual record el compromís del govern municipal amb la sostenibilitat.