La Junta de Govern Local celebrada avui a Roses ha aprovat la modificació de crèdit del pressupost municipal d’aquest 2021 destinat a l’Àrea d’Acció Social, per tal de fer front a les necessitats de tipus social derivades dels efectes de la pandèmia al municipi. En concret, s’ha ampliat la partida inicial de 100.000 euros que el consistori destina a prestacions per a l’atenció d’urgències socials, que passa a sumar 20.500 euros addicionals.

El pressupost 2021 de l’Ajuntament de Roses ja incloïa una assignació de 100.000 € destinada a situacions d’emergència social dels habitants del municipi, que s’han vist incrementades arrel de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. D’aquesta dotació, l’àrea d’Acció Social ha destinat ja fins a finals de juliol un import de 85.000 € a atendre aquestes necessitats, fet que ha motivat l’ampliació pressupostària que avui s’ha aprovat en 20.500 € addicionals.

La regidora d’Acció Social, Esther Bonaterra, explica que "aquest augment es fa necessari davant el fet que l’impacte de la crisi s’està allargant. Tot i la progressiva reactivació econòmica que sembla que estem vivim, ens trobem amb molts casos de persones que han vist desaparèixer o disminuir els seus ingressos, provinents en moltes ocasions d’economia submergida o molt precària, i que han esgotat al llarg del darrer any els estalvis de què disposaven. Per això, ens trobem que en el moment actual hem de destinar més ajudes i per imports més alts que mai".

Amb la nova dotació, es vol continuar donant resposta a les sol·licituds que el departament rep, sumant-la a les partides ja existents. De fet, Acció Social va ser una de les àrees municipals més reforçades en el pressupost de 2021 amb l’objectiu d’afrontar els efectes de la crisi econòmica, augmentat un 32,75% la seva dotació respecte a l’any 2020. Entre les partides assignades es troben la destinada al Centre de Distribució d’Aliments -que es duplicà respecte a l’any passat, passant de 30.000 a 60.000 €-, la disposició de 2 places a la residència geriàtrica Nova Vida (fins al 2020 el consistori disposava d’una única plaça), i la creació d’una partida destinada a la gestió dels habitatges d’ús social municipals, a més de la partida de 100.000 € destinada a prestacions d’urgència social.