La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Medi Ambient, ha impulsat un model de gestió d’ús públic de les gorgues. La idea és crear pautes de treball que permetin identificar els impactes derivats de la sobrefreqüentació en rius i gorgues d’interior, i proposar mesures per racionalitzar-ne l’accés i trobar un equilibri entre la conservació de l’espai i l’ús i gaudi recreatius.

La zona de Sadernes i Sales de Llierca, una de les més afectades de les comarques gironines per aquesta problemàtica, ha servit com a punt de partida per crear aquest model. I al mateix temps es treballa en la redacció d’un projecte similar a Albanyà. Aquesta actuació la porta a terme, a Albanyà, la cooperativa de projectes ambientals Gisfera.

La Diputació de Girona ha detectat que la sobremassificació en espais naturals de Catalunya s’ha convertit en un problema que va en augment des de fa una dècada. Arran de la pandèmia, el nombre de visitants d’alguns espais de bany de les conques internes s’ha duplicat o triplicat respecte d’estius anteriors, sense que, fins avui, hi hagi hagut ni una gestió integral de la problemàtica que tingui en compte la perspectiva ambiental ni normatives homogènies de gestió entre els espais afectats.

La Diputació informa que la situació requeria solucions urgents per frenar les conseqüències en la biodiversitat i l’entorn en espais tan fràgils: erosió de sòls, turbulència de l’aigua, manipulació d’animals o aixafament d’animals i nius o soroll i molèsties per a la reproducció de la fauna.