L'Ajuntament de Cadaqués ha fet públic un comunicat fent un seguit de consideracions sobre les actuacions d'enderrocs que fa uns dies van tenir lloc al sector Es Caials.

Tal com informàvem a aquest Setmanari, l'entitat SOS Costa Brava havia publicat a les seves xarxes socials unes imatges de les màquines enderrocant uns edificis considerats per ells com "il·legals" i que s'havien denunciat a través de l'agrupació Alternativa per Cadaqués.

L'Ajuntament ha volgut respondre negant que això sigui així, "tenen el seu origen en uns actes d’inspecció de la Policia Local del municipi. No deriven de denúncies prèvies o de requeriments del Departament de Territori de la Generalitat", manifesten al comunicat fet públic a les seves xarxes socials.

A l'escrit expliquen que posteriorment a l’inici de l'expedient per part de l’ajuntament es va entrar un escrit per l’Associació Amics de la Natura i que va ser la propietat qui va decidir procedir a l'enderroc de les edificacions, "d’acord amb els procediments i gestions efectuades per l’ajuntament".

Tanmateix, l'ajuntament deixa clar la seva "ferma voluntat" de seguir impulsant les actuacions de disciplina urbanística "que calgui". D’altra banda, afegeixen, que "si alguna persona entén que poden existir interessos diversos el que ha de fer es demostrar-los i no limitar-se a fer manifestacions falses i inconsistents".