La setmana passada, van presentar l’estudi d’habitatges de Castelló d'Empúries de forma telemàtica. L’estudi, fet per Undos Arquitectura Cooperativa, va presentar una anàlisi que detecta els edificis amb ús d’habitatge que es troben desocupats o en situacions anòmales. La finalitat de l’estudi és mobilitzar aquests immobles i és per això que calia saber el nombre d’habitatges buits, detectar quins es poden mobilitzar, conèixer quina és la seva titularitat i definir les característiques d’aquests.

Dels resultats obtinguts, s’ha detectat que, un 6% són potencialment buits, dins la mitjana de desocupació dels municipis amb característiques similars a Castelló. D’aquests, se n’ha fet una classificació, tenint en compte la tipologia d’habitatges, dels quals una tercera part són unifamiliars i la resta plurifamiliars. Respecte a la superfície, gairebé la meitat presenten entre 50 i 100 metres quadrats, una quarta part tenen una superfície de menys de 50m2 i la resta de més de 100 m2.

En relació a l’any de construcció, s’han dividit en franges d’habitatges construïts abans del 1950, entre 1951 i 1975, entre 1976 i 1995 i finalment, 1996 i 2020. Tot i tenir percentatges similars entre franges, es presenta un percentatge superior als habitatges construïts en la tercera franja esmentada. El 12% d’habitatges buits es troben en mans de bancs i fons voltors.

L’estudi conclou que el municipi té una tendència creixent d’augment de població i que, al centre històric, s’hi concentra un gran índex de desocupació. També ens trobem que hi ha una oferta baixa d’habitatge assequible a tot el municipi.

«Aquest estudi és per mobilitzar l’habitatge buit. A partir de les dades obtingudes, treballarem per a fer-lo aflorar amb accions», diu el regidor Jaume Planella.