Dins del Pla Educatiu d’Entorn, ha començat, al pati de l’Escola Ruiz Amado de Castelló d'Empúries, el projecte Patis Oberts. Aquest projecte obre el pati de l’Escola Ruiz Amado de cinc de la tarda a nou del vespre, de dilluns a dissabte, fins a finals del mes d’agost, per oferir espais oberts i segurs a infants i joves.

El projecte de Patis Oberts compta amb una educadora que, a més d’obrir i tancar l’espai dins els horaris previstos, dinamitza l’espai per afavorir la convivència dels i les participants, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i permet optimitzar els equipaments escolars, fora del curs acadèmic.

L’educadora també tindrà presència en altres espais del municipi, on infants i joves hi van a jugar, alhora que dinamitzarà  activitats ja existents, ja siguin organitzades o de joc lliure.

L’objectiu final del projecte, que neix de les demandes i necessitats dels usuaris/es, és oferir espais de joc de proximitat, dinamitzar aquests espais, afavorir la convivència per potenciar la interrelació d’infants i joves en un context segur i dirigit per una professional.

D’aquesta manera, també es permet gaudir i fer ús dels espais públics, supervisant millor el compliment de les mesures de seguretat i higiene establertes des del Departament de Salut de la Generalitat.

La regidora d’Educació, Anna Massot, celebra que es pugui recuperar el projecte de patis oberts, que ja s’havia realitzat anteriorment, i diu que és una mesura que permet obrir patis escolars per poder-ne fer un ús social fora de l’horari lectiu, en període de vacances escolars, i oferir a infants i joves uns espais adequats per al joc educatiu i compartit on gaudir del seu temps lliure. Amb aquesta mesura, s’aconsegueix ampliar l’oferta de zones d’esbarjo i optimitzar l’ús dels centres.