Les persones propietàries de les finques més afectatades per l’obra de condicionament de la carretera GIP-5129, entre Vilafant i Borrassà, promoguda per la Diputació de Girona, han informat de la presentació aquest dimarts, d'un "recurs potestatiu de reposició perquè s’estimin les seves demandes". Consideren que es troben "en una situació d’indefensió davant un projecte de construcció d’una variant al traçat actual, que no ha estat tramitat amb totes les garanties, i pel que no s’han realitzat els estudis ambientals corresponents a una obra de nou traçat". Aquesta obra va ser aprovada definitivament el 15 de juny pel Ple de la Diputació de Girona, tal com informava aquesta publicació en la seva edició d'aquest dimarts.

Les propietàries i veïns de la zona que es veurà més afectada pel nou tram amb un pont sobre el riu Manol, assistits per l’advocat Eduard de Ribot, alerten també en un comunicat "de l’afectació a l’entorn natural -el riu Manol i el bosc de ribera- i a les activitats agrícoles, així com directament dues finques catalogades -el Molí i Can Puig Massanet-, i un arbre monumental -l’Alzina de Can Massanet". Aquest nou traçat desvia la carretera, abans d’entrar a Vilafant, fins a la N-260, i suposarà una despesa de 3,2 milions d’euros. El projecte contempla un pont de 120 metres de longitud i 10 metres d’alçada, amb una amplada de 9,30 metres, que necessitarà de tal·lús de fins a 6 metres d’alçada. La carretera actual té una amplada mitjana de 5 metres i la millora preveu eixamplar-la fins als 8 metres.

Evitar-ne la construcció

El comunicat dels afectats explica que "els veïns d’aquesta zona han començat a organitzar-se per evitar que s’iniciï la construcció, ja que no veuen la necessitat de millorar la carretera que uneix Vilafant i Borrassà. En els propers dies es reuniran amb l’ajuntament de Vilafant per traslladar al govern municipal les seves preocupacions. Asseguren que el projecte no és adequat i que promourà un major ús i a més velocitat d’aquesta via, i amb més vehicles pesats. Consideren que l’única millora de la carretera passaria per refer el gual sobre el riu Manol".