A Pau, han començat els treballs de condicionament de l’espai per a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va aprovar definitivament, a principis d’aquest any, el projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau per un valor de quasi tres milions d’euros. Es tracta d’un projecte llargament reivindicat per la localitat que es preveu que s’executi al llarg d’aquest any 2021, amb una inversió de 2,6 euros.