El ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat l’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), una iniciativa que té per objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com també assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos.

Les quatre línies estratègiques definides en el pla d’actuació de l’associació són: impulsar la gestió administrativa de l’entitat; definir el seu model de governança; promoure la incorporació de més municipis i entitats, com també la difusió de l’AMEP entre la ciutadania, els agents socials econòmics i les administracions per generar un debat públic sobre la transició energètica i, en particular, sobre la regulació, la titularitat i la gestió de la xarxa de distribució de l’electricitat.

Terrassa va liderar ara fa un any la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública juntament amb 73 municipis, que, plegats, sumen un total de gairebé tres milions d’habitants, quasi un 40% de la població catalana. També en formen part quatre entitats. Entre els primers municipis que es van sumar a aquesta iniciativa hi ha Viladamat.

Als pobles i ciutats que integren l’associació els preocupa, especialment, «que l’accés a l’energia sigui un dret social garantit, on no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i les empreses puguin, lliure i fàcilment, generar la seva pròpia energia verda i compartir-la amb els seus veïns, on les xarxes de distribució no estiguin exclusivament en mans d’empreses».

«Volem intervenir en la seva regulació i modernització. Volem democratitzar l’energia. La transició energètica s’està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per iniciar aquest procés de descarbonització de l’energia i de l’economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones», exposa l’AMEP en la seva presentació, i hi afegeix: «Un dels aspectes rellevants de la transició energètica és el model de generació i distribució de l’energia elèctrica. El món local ha patit la coacció de les empreses distribuïdores, són contínues les queixes per la manca d’informació i atenció als usuaris, i pels dèficits de la xarxa».

Ara, Castelló d’Empúries també forma part d’aquesta entitat amb l’objectiu de disposar d’eines que permetin l’ajuntament no només garantir tothom l’accés a l’energia sinó també democratitzar l’energia i fomentar la participació en la producció, per poder fer el pas de consumidor a partícep de distribució i comercialització.