El procés participatiu per a escollir el millor projecte per a la remodelació de la Sala Municipal de Castelló d’Empúries, que es va iniciar el passat 28 de juny, arriba als últims dies de votació aquest proper 16 de juliol. L’Ajuntament anima a tothom, qui encara no ho hagi fet, que consulti les opcions i digui quina és la seva predilecta. Els tres projectes finalistes que demanen opinió són: Escenes, 3 al descobert i Pàtina.

Entre d’altres intervencions i propostes, els tres projectes contemplen la recuperació de l’absis que, actualment, no és visible i es troba darrere de l’escenari, i li volen donar valor, fer visibles els arcs, i un ús polivalent en aquest espai.

Així mateix, la remodelació de la sala principal contempla la retirada en els tres projectes del fals sostre, per fer-lo visible i contemplar l’alçada de tot l’edifici, entre altres interessants intervencions. S’ha de destacar que més d’un centenar de ciutadans i ciutadanes del municipi castelloní ja han votat en aquest procés.

La regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, recorda que, a la web www.tutrieslasalamunicipal.cat, hi ha tota la informació els tres projectes a escollir, però recomana anar a visitar la mateixa Sala Municipal durant els horaris d’obertura, per contemplar les propostes in situ per facilitar la interpretació dels mateixos i la ubicació dels elements que es proposen en cada projecte.

3 al descobert: És una gran oportunitat per articular els espais

3 AL DESCOBERT

3 AL DESCOBERT

L’interès històric i cultural de conservar l’edifici objecte d’aquest projecte és indiscutible, però es tracta d’un edifici que va ser concebut per a un ús concret el que l’ha anat canviant al llarg dels anys. La situació estratègica de l’edifici dins del centre històric del municipi entra en contradicció amb el caràcter hermètic i introvertit que l’edifici té a dia d’avui.

«Entenem la seva posició com una gran oportunitat per articular els espais públics que l’envolten i potenciar el seu paper d’edifici municipal que serveix i equipa el municipi», diu el projecte 3 al Descobert, que participa al concurs de projectes.

El projecte proposat es podria resumir en tres fites principals: Reconnectar l’edifici amb els espais públics emfatitzant el seu caràcter públic i municipal; descobrir i dignificar l’edifici original i els seus espais principals posant en valor el patrimoni arquitectònic; i oferir 3 espais polivalents de diferents característiques que permetin, a més d’una major flexibilitat i diversitat d’usos, la simultaneïtat d’activitats.

Escenes: Una proposta capaç de transformar-se en el temps

Escenes

Escenes

Es tracta d’una proposta capaç d’acollir diferents activitats i de transformar-se en el temps, tant per absorbir noves demandes com per re-definir els usos inicialment implementats. Funciona més com a espai d’oportunitats que no com a arquitectura tancada. Es restitueixen les naus laterals desdibuixades amb l’última reforma mitjançant dos altells lleugers que segueixen el ritme de les crugies i que apareixen de forma discreta col·locant-se sempre en segon pla respecte a la preexistència.

Un dels reptes principals del projecte és com encaixar una estratègia escenogràfica coherent i viable en un espai singular d’aquestes característiques. A cota de terra, es defineix un sistema modular de tarimes que transformen la platea en una superfície totalment practicable.

La proposta minimitza l’impacte sobre l’estructura existent sense alterar l’estat de càrregues de l’edifici. Un espai polivalent d’aquestes característiques requereix d’una proposta acústica que pugui adaptar-se als diferents usos.

Pàtina: Materials durables i que requereixen poc manteniment

Proposen descobrir la textura dels murs i pilars de pedra del vell Palau i dels rústics paraments de la Torre de defensa, exposar les restes de les motllures neoclàssiques de l’Església i recuperar la tensió de les voltes enguixades de l’absis i del cor, reforçar l’ondulat traçat de les llotges del 1933, de les seves graderies i escales, formalitzant una intervenció respectuosa envers la història acumulada del Palau dels Comtes.

La configuració de nous espais de servei (escales, ascensors, banys, vestidors i magatzem) que resolen la funcionalitat de la Sala, acabaran de definir una proposta volgudament continguda, però de forta riquesa històrica i espacial.

El principi de la sostenibilitat és enderrocar solament el necessari i aprofitar tot el possible. Proposen, en general, l’aplicació de materials durables, de poc manteniment i que redueixin els costos.

Volen recuperar les restes del Palau i de l’Església (s. XV-XVII), rehabilitar l’absis i la Torre de defensa (s. XIII), respectar les intervencions històriques i renovar la Sala.