Durant els dies 8 i 9 de juliol ha tingut lloc a la ciutat de Vic el III Congrés d’Inclusió Social, organitzat pel Departament de Drets Socials i la Universitat de Vic, que en aquesta edició s’ha centrat en la promoció i la prevenció en els àmbits dels serveis socials i l’acció comunitària.

En el marc del congrés, els equips de l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal hi han participat amb dues comunicacions i un pòster-resum.

En primer lloc, l’Equip d’Inclusió i Atenció Comunitària ha presentat una comunicació del projecte comunitari TIC-TAC. Aquest és un projecte d’acció comunitària que, mitjançant un curs d’alfabetització digital, té com a objectiu dotar els alumnes d’eines i recursos per facilitar l’accés a les noves tecnologies, així com empoderar la població migrada i reforçar la seva xarxa social. El projecte TIC-TAC ha tingut una primera prova pilot durant el 2021 al municipi de Sant Pere Pescador.

En el marc del congrés, l’Equip d’Envelliment Actiu ha tingut l’oportunitat de presentar un pòster-resum sobre l'espai de treball en xarxa de la Taula sobre el Maltractament a les Persones Grans, que s’ha impulsat des de diferents agents la comarca de l’Alt Empordà, liderats per la Fundació Salut Empordà i el Consell Comarcal. Aquesta taula, que intervé sobre aquesta problemàtica des d’una mirada preventiva i comunitària, vol impulsar el treball en xarxa entre les diferents administracions i agents, així com crear eines i llenguatges comuns que facilitin la detecció i el seguiment de casos de maltractament.

Finalment, també s’ha de destacar la participació de Luci Alvarado, educadora social dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en la comunicació Recerca-acció per a l’actualització teoricopràctica del treball social. Aquesta comunicació ha presentat el coneixement i recomanacions recollits en la guia «Per què és important la recerca als serveis socials i com podem fomentar-la?» Elaborada per un equip de recerca mixt liderat per l’UDG, integrat per professionals i acadèmics en el qual han participat professionals de l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.