Els membres del Cercle Euram van conèixer dilluns, de la mà de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, del vicealcalde Pere Casellas, del regidor Xavier Amiel i del director d’Urbanisme, Camil Cofàn, les propostes del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que es portarà al ple municipal del 26 de juliol per a la seva aprovació inicial.

Un dels aspectes que va generar més interès van ser les propostes que preveu el nou POUM per a les infraestructures ferroviàries. La posició del Ministeri de Transports és contundent: les estacions d’alta velocitat, tren convencional i autobús han d’anar al costat de l’actual estació de l’AVE, amb una operació que inclou la creació d’un túnel sota el Castell de Sant Ferran per completar la ronda nord viària. Aquesta opció té un cost d’entre 60 i 70 milions d’euros i des de l’Ajuntament es tem que la seva realització es dilati en el temps. Per això, el POUM proposarà (provisionalment) el soterrament del traçat actual de la via del tren al seu pas per Figueres, amb una inversió molt menor, d’uns 15 milions d’euros, que resoldria la ferida oberta que representen les vies del tren i els passos a nivell.

“No ens podem permetre els passos a nivell. Ens parteixen la ciutat, no ens permeten créixer com volem i, a més, generen problemes de seguretat. Hem de recordar que el 2019 hi va haver 5 morts en els passos a nivells. El soterrament és vital”, va dir l’alcaldessa de Figueres. El director d’Urbanisme, per la seva banda, va afegir que “si continuem amb les dues estacions i el pas a nivell, no podem completar la trama urbana cap a l’est de la ciutat. El traçat ferroviari actual o desapareix o se soterra”.

En la presentació, Camil Cofàn va recordar que el Pla General d’Ordenació Urbana vigent és del 1983 i que en aquests gairebé 40 anys s’hi han fet 92 modificacions, 66 plans especials i 11 plans parcials urbanístics. “Si no hagués estat ben fet, no hauria durat fins ara”, va dir Cofàn, mentre que l’alcaldessa va comentar que “defineix una ciutat que avui ja no existeix i que no tornarà. El nou POUM ens permetrà transformar Figueres urbanísticament i posar criteris socials i econòmics, adaptant-nos al segle XXI amb zones i espais verds”. Altres punts de l’exposició van tocar les anelles viàries, un nou accés des de l’AP-2 a la zona del Castell, els condicionants d’inundabilitat, el potencial creixement poblacional i els espais urbanístics interiors. Un repàs a la totalitat del nou POUM en la seva darrera versió.