Les aus en el seu hàbitat natural poden sortejar obstacles fàcilment, però no els resulta tan senzill evitar xocar contra barreres transparents com vidres. Al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, s’han posat de nou cintes per intentar minvar els xocs en els primers vols dels ocells nascuts aquest any a la zona del Matà.

L'impacte de les aus contra grans finestrals de vidre pot ser mortal, ja que s'hi reflecteixen el cel o la vegetació abundant de l'entorn natural.