Vilafant fa un pas endavant per acabar les obres de rehabilitació de la masia de Palol Sabaldòria. En el ple extraordinari d’aquest mes de juny, s’ha aprovat l’expedient de contractació per realitzar aquestes obres finançades amb 1,5% cultural. Uns treballs que sumats als finançats amb els fons FEDER permetran enllestir la masia de Palol per convertir-la en un equipament més pel municipi. Amb aquests treballs s’instal·laran els revestiments i paviments accessibles sense barreres, sanitaris complets (inclòs l’adaptat), enllumenat, sistemes de protecció contra incendis, senyalització d’emergència i ventilació.l’adaptat), enllumenat, sistemes de protecció contra incendis, senyalització d’emergència i ventilació.

En aquest ple extraordinari també s’han donat les xifres de la liquidació del pressupost del 2020. Un pressupost que s’ha liquidat amb un endeutament del 31,77%, un resultat pressupostari positiu de 235.119 euros i un romanent d’1.400.000 euros. Les xifres d’aquest 2020 s’han liquidat amb un estalvi net de 197.446 euros. «De l’aprovació de la liquidació del pressupost del 2020, destaquem la bona situació econòmica de l’Ajuntament, la qual permet afrontar el futur més immediat amb optimisme. En aquest sentit, manifestem que l’equilibri financer a curt termini està assegurat, a destacar també la bona situació de la tresoreria municipal» explica Kiko Marín d’hisenda de Vilafant. 

Un ple extraordinari que ha aprovat, amb l’abstenció del grup de ciutadans, una modificació de crèdit que permetrà disposar d’una partida per poder adquirir un immoble per destinar-lo a habitatge d’emergència social. D’aquesta manera, el consistori ja disposa de la partida per poder adquirir aquest primer habitatge per destinar-lo a qualsevol emergència social. Aquesta modificació també preveu crear una partida per adquirir un parc de cal·listènia que s’instal·larà a l’entorn del pavelló, contribuint així a diversificar l’activitat esportiva d’aquest espai.