El darrer ple municipal de Figueres va aprovar per 19 vots a favor i l’abstenció de Ciutadans, la moció de Junts per Figueres que reclama una millor atenció a les persones grans i a les que pateixen discapacitats per part de les entitats bancàries. En els darrers temps la prestació dels serveis bancaris a la població en general,i als col·lectius de la gent gran i a les persones amb discapacitats en particular, s’han reduït de forma extraordinària. Un procés que s’ha vist agreujat per la digitalització, les fusions i, arran de la pandèmia, amb la cita prèvia i les limitacions d’accés a les oficines.

Junts per Figueres va explicar que aquest fenomen acaba de ser denunciat públicament pel Consell de les Persones Grans de l’Alt Empordà, un òrgan consultiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, tot proclamant «la poca ètica dels bancs amb l’abandonament de serveis i quotes abusives, la qual cosa la considerem com un maltractament al col·lectiu de la gent gran i més vulnerable».

Des del grup municipal es demanava una atenció personalitzada a la finestreta; no cobrar comissions quan no es tenen les habilitats per fer-ho en els caixers automàtics i que s’apliqui una tarifació social en l’aplicació de comissions, en funció de les característiques dels clients; que els productes financers que s’ofereixin als clients siguin transparents i entenedors; promoure la instal·lació de caixers automàtiques a les zones o barris de la ciutat que n’estan més mancats, per poder fer els tràmits més bàsics; que els poders públics legislin i regulin una normativa bancària més justa i solidària i traslladar aquest acord al Consell Consultiu de la Gent Gran de l’Alt Empordà.